Privacy Policy

Dogzoo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens
Indien u gebruikt maakt van de diensten van Dogzoo, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: financiële gegevens, accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam, bestelhistorie, contact en NAW-gegevens, IP-adres, locatiegegevens, browser gegevens, gegevens over activiteiten op onze website, gegevens over surfgedrag over verschillende websites heen en gegevens die aan derden vertrekt kunnen worden en overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die worden verwerkt worden, hebben ten doel om:
Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan en het verbeteren van onze dienstverlening, door het analyseren van sufgedrag en gegevensuitwisseling die tussen Dogzoo en de bezoeker plaatsvindt. Daarnaast gegevens om orders te kunnen verwerken en om betalingen te laten verrichtten.

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: wettelijke verplichting, uitvoering overeenkomst, verkregen toestemming van de betrokkenen, en gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Dogzoo worden persoonsgegevens verwerkt. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website https://www.dogzoo.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Bewaartermijn
De door Dogzoo verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving.Alle persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Verwerking door derden
Dogzoo deelt persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Dogzoo kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen.

Cookieverklaring
Dogzoo maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken.

De cookies die Dogzoo gebruikt zijn onder andere functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Daarnaast worden cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics.

De advertentiefuncties worden verbeterd aan de hand van gegevens die worden verzameld wanneer u op Google bent ingelogd, zodat er meer inzicht vergregen wordt in het gedrag van klanten.

Bezoekinformatie uit accounts van ingelogde gebruikers worden gebruikt om advertenties te verbeteren. Deze informatie kan uit de locatie van de eindgebruiker, de zoekgeschiedenis, de YouTube-geschiedenis en gegevens van sites die samenwerken met Google bestaan.

De informatie wordt gebruikt om verzamelde en geanonimiseerde inzichten te krijgen over het gedrag van uw gebruikers op verschillende apparaten. De informatie kan worden verwijderd via mijn activiteit. 

Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Indien u een vraag over de wijze waarop Dogzoo met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen via de contactpagina.